top of page

EIS KASKOFÖRSÄKRING FÖR BÅTAR

FULL KASKOFÖRSÄKRING.

 

FRÅGOR OCH SVAR OM KASKOFÖRSÄKRINGEN.

 

​​FÖRSÄKRADE RISKER​

 

Försäkrad är den båt som nämns i försäkringen tillsammans med maskiner, utrustning, inventarier, jollar, tillbehör och personliga effekterJollar samt enskilda effekter och inte fast inbyggd utrustning och tillbehör till ett värde över 1000 kronor är bara försäkrade om de i förhand anges separat tillsammans med värde i försäkringen. För detta finns en separat utrustningslista.

 

Försäkringsomfattning​.

 

Försäkringen gäller för det kryssningsområde som beskrivs i villkoren. Täckning finns på vattnet och under all normal vistelse för de försäkrade artiklarna på land vilket omfattar när båten tas upp på land och släpps ned i vatten. För transporter på land och för transporter av båtar på släpkärror på färjor såvida inte transportmedlet inte är avsett för detta syfte eller de försäkrade sakerna inte har lastats eller satts fast på korrekt sätt. Båt som transporterats på släpkärra ska säkras med ett lås.​

 

Omfattning på försäkringsskyddet

 

​De försäkrade saker som beskrivs ovan är försäkrade mot skada och förlust i samband med följande faror:

Kollision, grundstötning och strandning, sänkning av båten, brand och explosion, stöld, vandalism, force majeure, blixtnedslag,mastbrott och skador som uppstår som en följd härav. För den släpkärra som är medförsäkrad i allriskförsäkringen gäller försäkringsskyddet uteslutande för skador som eld, explosion, stöld av släpkärra samt totalförlust som följ av en olycka eller force majeure.​

 

Försäkringen betalar inte ut ersättning:

 

​För skador som uppstår när de försäkrade sakerna används för andra ändamål än privata sportaktiviteter eller nöjesaktiviteter (t.ex. som charterbåt), såvida inte ett annat användningssätt beskrivs i villkoren. Regatta-/tävlingsrisk gäller endast för segelbåtar som är medförsäkade i föreningsregattor. För skador som uppstår vid forsränning eller vid korsning av fördämningar eller vid deltagande i båttävlingar och övningskörning i samband med sådana.

För skador som uppsåtligen orsakats av försäkringstagaren. Om försäkringstagaren var skuld till försäkringsfallet på grund av grov vårdslöshet har försäkringsbolaget rätt att sänka sitt försäkringsskydd i förhållande till graden av allvar. För skador som uppstår konstruktions, tillverkning eller materialfel.för skador på grund av krig, inbördeskrig eller krigsliknande händelser, sjöröveri, minor, torpeder, bomber, eller andra vapen, terrorist eller politiska våldshandlingar, sabotage, strejk, uppror, oroligheter av alla slag, beslagtagning, berövande eller andra ingrepp av högre myndighet.För skador på grund av bruk av kemiska, biologiska, biokemiska substanser eller elektromagnetiska vågor som vapen med allmän fara och utan hänsyn till andra medverkande orsaker som skador på grund av kärnenergi eller annan ioniserade strålning.​

bottom of page