top of page

EIS MASKINSKADEFÖRSÄKRING FÖR BÅTAR

FÖRSÄKRADE FÖREMÅL

 

Försäkrade är de föremål som finns närmare beskrivna i ansökan, funktionsklara dieseldrivna motorer till en ålder av 15 år. Medförsäkrat är hjälpaggregat, pumpar, drev, axel inklusive lager och skruvar på följande villkor.

​Försäkrade är inte fundament, kylsystem, generatorer, avgassystem, tillbehör och bränsle som olja och smörjmedel och alla andra delar som under normalt bruk måste bytas ut ett flertal gånger under de försäkrade sakernas livslängd, t.ex. silar, slangar, filter, tätningar o.s.v.​

 

Försäkrade skador och risker

 

Försäkringsbolaget är kompensationsskyldighet för oförutsedda materiella skador på försäkrade maskiner på grund av följande risker: ​Operativa fel, fel på reglage och säkerhetsanordningar, repor på grund av centrifugalkraften, övertryck eller undertryck samt frost eller is.

​Oförutsedda är skador som varken försäkringstagaren eller hans representanter kunde ha förutsett i god tid eller som personer som är utbildade på området hade kunna förutse. Om grov vårdslöshet föreligger ska skador inte betraktas som oförutsedda. ​Om skador på maskinen faller under garantin betalar försäkringen ut subsidiär d.v.s. efterföljande verkställbara fordringar.​Eventuella bärgningskostnader är endast försäkrade genom försäkringsskyddet i kasko-allriskförsäkringen.

 

​Försäkringsvärde; Försäkringssumman

 

Försäkringsvärdet är det aktuella listpriset vid ingången av försäkringen (Maskin samt krets, överföring, drivaxel och drev) i nytt tillstånd inklusive inköpskostnader och installation. Är de försäkrade tingen inte mer upptagna i prislistan så ska listpriset för en motsvarande artikel utgöra riktlinje. Rabatter och koncessionspriser ska inte tas hänsyn till när försäkringssumman beräknas.

 

​​Ersättningsskyldigheter

 

Delskador-Vid delskador ska försäkringsbolaget kompensera för reparationskostnader. När det gäller delskador ska till reparationskostnaderna räknas, utöver de egentliga reparationskostnaderna utan avdrag „ny ska ersätta gammalt“ även samtliga installations och demoleringskostnader för de försäkrade objekten, land och havstransport av de reservdelar som krävs för reparationerna och kostnader som tillkommer för arbete på båten samt för kranar till båten.

I möjligaste mån ska renoverade reservdelar användas vid reparation.Kostnader som inte kompenseras

 

Reparationskostnader omfattar inte:

 

Rengöring av länspumpen, merkostnader för övertid, söndags och semesterersättning, tullar och kostnader utanför EU om dessa skulle överskrida de sedvanliga EU-tullarna.TotalskadorVid totalskador kompenseras för det verkliga värdet dock högst försäkringssumman.​

bottom of page