top of page

EIS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR BÅTFÖRSÄKRING

FÖRSÄKRINGSMFATTNING

 

​Försäkringen gäller olyckor jorden runt i samband med bruk av den båt och jollar som beskrivs i villkoren på privata resor och regattor samt även under förtöjning, fastliggning och bruk i hamnar, under isättning och upptagning av båten, skötsel, underhåll, ombyggnad och reparationer. Försäkrat är även sportaktiviteter med vattensportutrustning som hör till båten (jollar, jetskis, vattenskidåkning), simning och snorkling förutsatt att detta äger rum i samband med bruk av båten.​

 

Försäkrade personer​

 

Försäkrade personer är försäkringstagaren samt följande berättigade personer: kapten, besättningsmedlemmar, besökare och gäster, obetalda inkallade personer som är sysselsatta med att skötsel, underhåll, isättning och upptagning av båten, ombyggnad och reparationer på båten.

 

​Föremål för försäkringen

 

​En olycka har inträffat då den försäkrade personen ofrivilligt blir utsatt för hälsoskada på grund av ett olyckstillbud (plötslig händelse som berör kroppen utifrån).​

 

Som olycka räknas också:

 

​Hälsoskada på grund av plötsligt utströmmande gaser, ånga, rök, dammoln och syra.Dödsfall på grund av drunkning eller kvävning under vatten.Matförgiftning på grund av enstaka intag av ett giftigt livsmedel förutsatt att en hälsoskada uppstår inom 48 timmar och fastslås av läkare inom denna tid. Härmed likställs även om en person lider hälsoskada på grund av undanhållande av mat eller läkemedel och inkorrekt avbrott av nödvändig medicinering eller näringsmedel på grund av kidnappning eller gisslantagning som inleddes under försäkringsperioden.

bottom of page