top of page
NYHET.
Här kommer några enkla tips till dig eller en kollega, om ni vill kunna köra vattenskoter efter den 1/5-2022, då nya lagen om vattenskoterkort träder ikraft.
Du som redan har ett Förarintyg för båt eller tar ett Förarintyg för båt innan den 1/5-2022 kan enkelt skaffa ett vattenskoterkörkort - utan att behöva gå en ny utbildning eller göra ett nytt prov.

1. För dig som INTE har ett Förarintyg redan Har du inte ett Förarintyg för båt så kan du enkelt ta det helt online. På den här sidan  https://navigationsskolan.se  kan du boka vår Förarintygskurs.

2. För dig som har ett Förarintyg redan
Har du redan ett Förarintyg för båt, gå då till Transportstyrelsens hemsida och ansök om vattenskoterkörkortet. Senast den 30/4 - 2023 måste du ansöka (Obs! Förarintyget behöver vara taget före den 1/5 - 2022).
P.S. Värt att notera är att ett Förarintyg för båt ofta kostar ca en fjärdedel av vad ett körkort för vattenskoter gör och du kan göra allt hemifrån på distans.

Varmt välkommen och ha en bra säsong!

 

EIS VATTENSKOTER / VATTENJET FÖRSÄKRING

VÄLKOMMEN.​

 

Denna försäkring vänder sig till dig som har en Vattenskoter eller annan Jetbåt. båt. Vi har anpassat denna försäkring för att du som båtägare skall få bästa möjliga villkor till lägsta möjliga premie. Det mesta ingår redan i vår försäkring och du har få möjligheter att påverka premien.​​

 

Vi erbjuder två allriskförsäkringar. Bas och Premium till bästa premie. Jämför oss gärna.

 

​I allriskförsäkringen BAS tecknar ni en kaskoförsäkring och en ansvarsförsäkring. Komplettering kan göras med en olycksfallsförsäkring.​​

 

Vår premium försäkring är en utökad försäkring som förmodligen är den bästa försäkringen som går att teckna. Den täcker i allt som kan tänkas hända utom i de fall där man uppsåtligen har orsakat skadan / händelsen.

 

​I allriskförsäkringen PREMIUM ingår Kasko, ansvar, maskin och olycksfallsförsäkring. Ersättning sker utan åldersavdrag.​​​

 

Basic – Allriskförsäkring för Jetbåtar.

 

​* Vi försäkrar din båt som nämns i försäkringen tillsammans med maskiner, utrustning, inventarier, tillbehör och personliga effekter.​​

 

Försäkringsomfattning

 

​Försäkringen gäller för det kryssningsområde som beskrivs i villkoren.​ Täckning finns på vattnet och under all normal vistelse för de försäkrade artiklarna på land vilket omfattar när båten tas upp på land och släpps ned i vatten.​

För transporter på land och för transporter av båtar på släpkärror på färjor såvida inte transportmedlet inte är avsett för detta syfte eller de försäkrade sakerna inte har lastats eller satts fast på korrekt sätt. Båt som transporterats på släpkärra ska säkras med ett lås.

 

​Omfattning på försäkringsskyddet​

 

Försäkringen gäller året runt i land och i vattnet.​

 

* Kollision, grundstötning och strandning

 

​* Sänkning av båten

 

​* Brand och explosion​

 

* Stöld

 

​* Vandalism​

 

* Force majeure​

 

* Blixtnedslag

 

​​​​För den släpkärra som är medförsäkrad i allriskförsäkringen gäller försäkringsskyddet uteslutande för skador som eld, explosion, stöld av släpkärra samt totalförlust som följ av en olycka eller force majeure.

 

​​Försäkringsbolaget kompenserar till samma storlek som försäkringssumman utgifter för bärgning (även utan framgång) och bortforsling av försäkrade artiklar förutsatt att en försäkrad händelse har inträffat och försäkringsbolaget föranleder eller godkänner bärgning och är skyldig att bistå försäkringstagaren vid bortforsling av vraket och/eller stå för kostnaderna. Dessa kostnader ersätts utöver försäkringssumman.​

 

Försäkringsbolaget kompenserar dessutom för utgifter som försäkringstagaren får i samband med åtgärder som försäkringstagaren ansåg var skäliga efter omständigheterna för beivrande eller reducering av skadestånd till 20% av försäkringssumman.​

 

Försäkringen betalar inte ut ersättning

 

​​För skador som uppstår när de försäkrade sakerna användsför andra ändamål än privata sportaktiviteter ellernöjesaktiviteter (t.ex. som charterbåt), såvida inte ett annatanvändningssätt beskrivs i villkoren. Regatta-/tävlingsriskgäller endast för segelbåtar som är medförsäkade iföreningsregattor.

 

​​För skador som uppstår vid forsränning eller vid korsning avfördämningar eller vid deltagande i båttävlingar ochövningskörning i samband med sådana.​

 

För skador som uppsåtligen orsakats av försäkringstagaren. Om försäkringstagaren var skuld till försäkringsfallet pågrund av grov vårdslöshet har försäkringsbolaget rätt attsänka sitt försäkringsskydd i förhållande till graden av allvar.​

 

För skador på grund av regn, frost, is, oxidering, elektrolys,gnagdjur, icke yrkesmässig bearbetning och reparationer​​

 

Kontakta oss för en offert på Bas eller Premium försäkring

bottom of page