top of page

EIS ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR BÅTAR

FÖRSÄKRADE RISKER

 

Begreppet ansvar innebär att man har skyldighet att betala skadestånd. Denna skyldighet grundar sig på olika lagstadgade bestämmelser som innebär att en person som tillfogar en annan person skada ska betala skadestånd till denna person (t.ex. krav som uppstår om du kör på en annan båt eller till och med allvarligt skadar en besättningsmedlem när du är på väg in i hamnen).

Det som är försäkrat – beroende på hur avtalet ser ut – är ditt lagliga ansvar i samband med innehav, ägande och bruket av den båt som beskrivs i villkoren tillsammans med jollar med hjälpmotor med en motorstyrka på upp till 5 hästkrafter. Försäkringen gäller i det kryssningsområdet som beskrivs i villkoren. Försäkringen omfattar risker som involverar vattenskidåkare och seglingsregattor förutsatt att det handlar om klubbregattor. Ansvarsförsäkringen har till uppgift att skydda dig från eventuella skadeståndskrav som kan ställas på dig. Det innebär att en ansvarsförsäkring tar över de förpliktelser som du är skyldig att fullfölja i dylika fall: prövning av frågan, om och i vilken utsträckning du är skyldig att betala skadestånd; Om svaret är ja, betalas skadeståndet i pengar upp till den täckningssumma som slagits fast i villkoren; Om svaret är nej, ska försäkringen motverka oberättigade skadeståndsanspråk. Skulle det leda till en rättslig process driver ansvarsförsäkring processen åt dig och står för kostnaderna.

 

​FÖRSÄKRAT OBJEKT

 

​Försäkringsbolaget garanterar försäkringstagaren försäkringsskydd i det fall att en skada skulle uppstå i samband med en aktivitet som är försäkrad och som leder till dödsfall, personskada eller personskador. Skyddet gäller även materiella skador som skulle ha till följd att skadeståndkrav reses mot honom från en tredje person på grund av ansvarsregleringar. Försäkringsskyddet gäller försäkringstagarens juridiska ansvar i samband med innehav, besittning eller bruk av den försäkrade båten för det kryssningsområde som beskrivs i försäkringsvillkoren.

 

​Försäkrade är också:

 

​Det personliga rättsliga ansvar som den ansvariga skepparen har och andra personer som arbetar på fartyget. Innehav och bruk av jollar med hjälpmotor med en motorstyrka på upp till 5 hästkrafter. Det personliga juridiska ansvar som gäller vid dragning av vattenskidåkare och skärmflygare. Det personliga juridiska ansvar, som ren subsidiär täckning till ett befintligt ansvar, som vattenskidåkare har när och under den tid som han dras bakom fartyget.

Det juridiska ansvar i förhållande till skador som kan uppstå i samband med deltagande i segelregattor eller resa till och ifrån dylika evenemang.

Det juridiska ansvar som faller på försäkrade personer om de svarar på en begäran om hjälp från en båt som befinner sig i nöd och en skada inträffar på den havererade båten i samband med denna hjälpåtgärd – till exempel på grund av en tross eller liknande. Vattenföroreningar vid plötsliga läckage av bränsletankar eller liknande.

 

​Försäkringen gäller inte:

 

​Skadeståndskrav mot försäkringstagaren eller medförsäkrad person, som orsakat skada på grund av medvetet åsidosättande av lagar och förordningar till skydd för vattendragen vilket har lett till myndighetsbeslut eller förordningar mot försäkringstagaren .Skadeståndskrav på grund av skador som direkt eller indirekt beror på krigshändelser, andra fientliga handlingar, uppror, civila oroligheter, generalstrejk eller som beror på order eller åtgärder som meddelas från högre instans.​​

bottom of page